Периодот за прием на барања за субвенционирање за инвертер клима уреди заврши.